Bestuurswissel De Voltreffers

BESTUURSWISSEL TIJDENS WINTER ALV

Voorzitter Leon Voogt en William Rentier zullen op 16 november tijdens de Algemene Ledenvergadering hun bestuursfunctie neerleggen. Die avond zullen twee andere leden zich kandideren voor het bestuurslidmaatschap, waarmee het bestuur volledig bezet blijft.

Bestuur De Voltreffers met van links naar rechts: Marleen Cornelisse (penningmeester), William Rentier (lid), Leon Voogt (voorzitter) en Marianne van Dongen (secretaris)

“In de vergadering van november 2019 stelden de leden van De Voltreffers mij aan voor een tweede periode als voorzitter van onze mooie vereniging.” zegt Leon. “Er volgde intensieve jaren waarin we een strategie voor onze vereniging bepaalden, de accommodatie gemoderniseerd en verduurzaamd werd en De Voltreffers vervolgens door de Coronaperiode geloodst moest worden. Nu, na in totaal 12,5 jaar voorzitter en penningmeester van De Voltreffers te zijn geweest, is het tijd voor nieuwe bestuurlijke energie. Er ligt in veel opzichten een gezonde basis voor een mooie toekomst voor de Voltreffers.”

Leon vervolgt: “Ik wil de bestuursleden, alle commissieleden, vrijwilligers, de Oosterhoutse ambtenaren en wethouders, het KNKV en de voorzitters van de sportverenigingen in het Warandegebied heel hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking. Na ruim 40 jaar vrijwilligerswerk bij De Voltreffers en mijn oude liefde korfbalvereniging Terheijden past mij meer een rol in de luwte.”

Op 16 november zal ook William Rentier zijn bestuursfunctie neerleggen. William zegt daar het volgende over. “Na ruim 9 jaar heb ik met veel plezier mijn bijdrage mogen leveren binnen het bestuur. Startend als algemeen bestuurslid en doorgegroeid naar secretaris. Veel geleerd, leuke
activiteiten gezien en het belangrijkste, de nieuwe jeugdteams (toekomst van De Voltreffers) zien ontstaan! De laatste jaren steeds meer de focus gelegd op de promotie van korfbal voor de jongste jeugd, door het organiseren van clinics. Deze waren vooral succesvol dankzij de vele vrijwilligers!! Met 3 korfballende kinderen is de agenda snel gevuld en daarom doe ik een stapje terug, maar ik ben niet weg. Ik zal mij blijven inzetten voor de promotie van korfbal en de aandacht vragen voor bewegingsarmoede, zowel binnen als buiten de Gemeente Oosterhout.”

Om in de vacatures van Leon en William te voorzien, heeft het bestuur op basis van een profiel en een short list gesprekken gevoerd met leden die in hun ogen geschikt zouden zijn om tot het bestuur toe te treden. Al snel gaven Tommy van den Broek (senioren 2) en Arno Bening (kombifit) aan dat zij beschikbaar zijn en zich tijdens de ledenvergadering voor een bestuursfunctie willen kandideren. Het bestuur steunt van harte hun kandidatuur die op basis van een stageperiode van 6 maanden zal starten. Uiteraard staat het ook andere leden vrij om zich voor een bestuursfunctie te kandideren. Meer info via bestuur@voltreffers.nl

Bestuur korfbalvereniging De Voltreffers