Notulen ALV

Notulen Algemene Ledenvergadering Korfbalvereniging De Voltreffers Oosterhout

Winterledenvergadering

Woensdag 9 februari 2022 20.00 uur
Locatie: De Pannehoef te Oosterhout

31 leden aanwezig

1. Warm welkom
Ontvangst in de Pannehoef en start van de vergadering

2. Wat bespraken we de vorige keer ?
De concept notulen en de presentatie van de Zomer ALV zijn kort, op hoofdpunten herhaald.
Geen opmerkingen en vragen meer, zodat de notulen zijn vastgesteld.

3. Corona: een kans
Even stil gestaan bij de maatregelen van het kabinet. Deze hebben de sport en de nevenactiviteiten beperkt. Maar er zijn ook mogelijkheden geweest om wel te sporten en samen te zijn. Op dit moment zijn de wedstrijden weer gestart en een aantal activiteiten (koppelschieten) zijn gepland.

4. Ons jaarplan …
Waar staan we met de uitvoering van ons jaarplan ? Wat gaat er goed ? Wat verdient aandacht ?
Een aantal punten wordt besproken.

Ledenopbouw:
Doorlopende aanwas via de kangoeroes, maar de zij-instroom van jeugd (8 t/m 12 jaar) stokt. Er is enthousiasme bij senioren (kombi-fit). Groei verder bevorderen door gerichte wervingsacties samen met scholen en Moove. En verder het benoemen van een bestuurslid-Ledenwerving, dat is William.
Verenigingsstructuur
Nodig is (tijd voor het) actualiseren van het technisch beleid en het opstellen van sponsorbeleid.
Website wordt up to date gehouden. Fijn dat er een extra lid is bij de Sjokker (een ouder van jonge kinderen).
Accommodatie
Dakplaten zijn vervangen (op kosten vd gemeente) en er komt een maairobot.
We zoeken jongere technische mensen voor de beheercommissie en willen meer inzicht in toekomstige kosten (onderhoudsplan, ook belangrijk voor begroting).
Financiën
Er is veel geld uitgegeven, onder meer aan accommodatie. Bankrekening moet aangesterkt worden, door middel van ledenwerving en zoeken van grotere sponsoren. Er is een goede ‘Verenigingspitch’ beschikbaar.
Activiteitenprogramma
Er zijn boeiende activiteiten voor iedereen. We mogen het meer laten zien aan de buitenwereld, bijvoorbeeld in Weekblad Oosterhout publiceren.
Netwerk
We zoeken meer samenwerking tussen commissies. We hebben ons Netwerk (KNKV, Gemeente, MOOVE, Sportverenigingen Warandegebied etc.) hard nodig.

5. … en het geld dat daarvoor nodig is
Wat was het financieel resultaat in het afgelopen seizoen ? Een jaar waarin we geïnvesteerd hebben in onze eigen accommodatie.
Groot verschil met voorgaande termijn: TC-kosten, nl minder zaalhuur, minder veldhuur, minder knkv-kosten.
Andere kant is minder kantine-inkomsten, contributieverhoging ging pas in in het nieuwe seizoen. Daardoor nog niet te zien in deze opstelling.
Sponsorinkomsten gestegen door vrienden-bord etc., maar ook spandoek poort aangeschaft, kaarten gestuurd, presentjes rondgebracht.
Algemene kosten zijn hetzelfde gebleven.

Balans besproken en toegelicht.
Onder meer de nieuwe inrichting van de accommodatie heeft kosten met zich meegebracht.
Kapitaal is gegroeid, we hebben niet ingeteerd. Er is een voorziening voor het 50-jarig bestaan in 2025
( € 4.000,00).
Kascontrole is nog niet geweest. Remco is lid, maar gezocht wordt naar een nieuw lid. Renske wil toetreden.

6. … en de mensen die daarvoor zijn
In het bestuur gaat William Rentier de nieuwe portefeuille Ledenwerving bemensen. We dragen Marianne van Dongen voor als nieuwe secretaris. Er wordt gestemd. Besluit wordt met algemene stemmen aangenomen, waarmee Marianne wordt benoemd.
Tijdens de vergadering nemen we afscheid van Jordy Mintjes.

Met name op het vlak van technische zaken zoekt het bestuur uitbreiding: Is dus een vacature voor.
 
Nieuwe leden in commissies:
Technische commissie: Alexander Brugmans
Sponsorcommissie: Wim van Kuijk
Kleding coördinatie: Agonda van Kuijk
Pop-cie: Yvonne de Rek

7. Nieuwe DUURZAME wedstrijdkleding !
Binnenkort krijgen we nieuwe wedstrijdshirts. En kunnen we online andere wedstrijdkleding bestellen.
Arie-Piet en Tim zijn hier om een en ander toe te lichten.
Er mist tot nu toe een professionele uitstraling, het “wij-gevoel”, wordt verteld.
Maar vernieuwing is op komst:
Er is een mooie nieuwe kledinglijn beschikbaar. Ieder kan daar voor zichzelf van bestellen.
Kledinglijn is voorzien van het Fair-icoon en is van volledig gerecycled polyester en biologisch katoen. Daarnaast, als kleding versleten is, wordt het ingeleverd en opnieuw gerecycled. Dit is uniek!

Er wordt een voorbeeld getoond: Het logo van de club staat er op en formaat letters en nummers zijn standaard, zodat er rust staat in het totale beeld, een eenheid. Daarnaast kun je personaliseren met naam/nummer etc.

Voor de wedstrijdkleding is een compleet nieuw ontwerp. Na de zomer kan daarin gespeeld worden!

Tim laat zien hoe de Clubshop werkt. Er komt een button voor de Voltreffers-Clubshop op de website.
De shop is ook publiekelijk benaderbaar.
Verkrijgbaar is kleding voor dames, heren, kids, tassen, accessoires.
Als je wilt bestellen, moet je wel een account aanmaken.
Bestellingen kunnen opgehaald worden bij Agonda, de kleding coördinator.

De kosten zijn nog niet helemaal bekend. Veel wordt gesponsord.

Er is ook samenwerking met Sport 2000. Daar is ook een vorm van sponsoring mee.
Bij Sport 2000 kun je ook (schoenen en) kleding passen, zodat je online de goede maten bestellen kan.
En in het clubhuis komt speciaal voor onze vereniging een pop met alle nieuwe kleding aan, zodat je kunt zien hoe het er ‘in het echt’ uit ziet.

8. Wat willen we nog meer met elkaar delen ?
De rondvraag.
Inrichting sportgebied De Warande is in concept gereed. Wordt in mei in de gemeenteraad vastgesteld. Onze vereniging doet actief mee met OCT, Le Cochonnet.

Heeft onze vereniging een vertrouwenspersoon (in het kader van het Voice-schandaal)?
Dayenne wil deze vertrouwenspersoon zijn, samen met de mannelijke vertrouwenspersoon die er al is. Binnen de sportkoepel zijn er ook personen bereikbaar. Op de site wordt dit duidelijker vermeld.

Foto’s van het feest in september zijn nog niet allemaal in te zien. Een selectie ervan is gebruikt, maar er is voorzichtig mee omgegaan ivm privacy.

Vergadering wordt om 21.30 uur afgesloten.