Ledenvergadering

NAJAARS ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Het bestuur nodigt alle stemgerechtigde leden van 16 jaar en ouder en ouders van jeugdleden uit om de NALV bij te wonen (fysiek of virtueel)

Woensdag 8 december 2021
Aanvang 20.00 uur
Locatie: ’t Trefhonk, Buurstede 7, 4904 PX Oosterhout

Voor de stemgerechtigde leden is het bijwonen van de vergadering verplicht.
Bij verhindering vooraf afmelden bij de secretaris. (via bestuur@voltreffers.nl)

Leden en ouders van jeugdleden, die niet kunnen komen naar de NALV, verzoeken we een machtiging tot stemmen te geven aan een lid die wel aanwezig kan zijn.

Agenda

1. Warm welkom
Ontvangst in ’t Trefhonk en start van de vergadering

2. Wat bespraken we de vorige keer ?
De concept notulen en de presentatie van de Zomer ALV.
 
3. Corona: een kans
Even stil staan bij de maatregelen van het kabinet maar ook de mogelijkheden die we nog altijd hebben om te sporten en samen te zijn.
 
4. Ons jaarplan …
Waar staan we met de uitvoering van ons jaarplan ? Wat gaat er goed ? Wat verdient aandacht ? We zijn benieuwd naar jullie reacties.
 
5. … en het geld dat daarvoor nodig is
Wat was het financieel resultaat in het afgelopen seizoen ? Een jaar waarin we geïnvesteerd hebben in onze eigen accommodatie.
 
6. … en de mensen die daarvoor zijn

In het bestuur gaat William Rentier de nieuwe portefeuille Ledenwerving bemensen. We dragen Marianne van Dongen voor als nieuwe secretaris. Tijdens de vergadering nemen we afscheid van Jordy Mintjes en vragen we of jij iemand bent of kent die enthousiast is om zijn portefeuille over te nemen. Verder lopen we na of we jou hulp kunnen gebruiken bij commissies of bij ander vrijwilligerswerk.

7. Nieuwe wedstrijdkleding !
Binnenkort krijgen we nieuwe wedstrijdshirts. En kunnen we online andere wedstrijdkleding bestellen. Jan Rokebrand van de Sponsorcommissie vertelt hier alles over.

8. Wat willen we nog meer met elkaar delen ?
De rondvraag. Waarna we om uiterlijk ongeveer 21.30 de vergadering beëindigen.
Vragen en/of opmerkingen over de notulen van de VALV 1 juli 2020 kunnen vooraf ingediend worden.

Diegenen, die de financiële stukken voor aanvang van de vergadering willen inzien kunnen dit bij de penningmeester aanvragen!
Namens het Bestuur,
William Rentier
 
Secretaris KV de Voltreffers
bestuur@voltreffers.nl