Zomer-ledenbijeenkomst


Op 7 juli was de zomerledenbijeenkomst. In het avond zonnetje verzamelt zich op het terras een publiek van ruim 25 leden en ouders van leden. Rob verzorgt trouw de koffie en de thee. Terwijl we uitkijken over het nieuwe kunstgrasveld herinneren de op 1,5 meter neergezette stoelen ons aan de noodzaak om afstand te houden. De laatste leden druppelen binnen als we om 20u starten.

Leon trapt af met de successen van het afgelopen jaar. Die mogen toch wel benoemd worden aldus de voorzitter. Ledengroei ten tijde van corona is toch een resultaat om trots op te zijn. Dit mogelijk gemaakt door een gepast sportief aanbod in een tijd dat veel verenigingen de activiteiten staakten, een uitgebreid aanbod van nevenactiviteiten door de Sjokker en het succes van het kangoeroeaanbod met ledenaanwas vanuit deze jongste groep. Daarnaast natuurlijk de verbeterde structuur binnen de vereniging en het kunstgras met daarnaast de vernieuwde, energie zuinige, accommodatie. Dat kunstgras ligt er overigens extra mooi bij doordat het ingezaaide gras de omgeving van het speelveld weer ouderwets groen kleurt. Als corona en het programma van het KNKV het toelaten organiseren we op 18 september een grand opening van de vernieuwde accommodatie.

Zonder beamer, maar met hand-outs, loodst Leon ons door de agendapunten. Zo is er de nieuwe positie van bestuurslid ledenwerving die William gaat invullen en de daardoor ontstane vacature van verenigingssecretaris. We gaan door naar de verdere plannen met de accommodatie, het technisch beleid, het sponsorbeleid en de samenstelling van de Sjokker. Na een interactief deel waarin met de aanwezigen wordt gediscussieerd over het “DNA van de Voltreffers” is er een korte pauze..

 

Na de pauze bespreekt Marleen de begroting en daarmee komen we bij het grootste beslispunt van de avond. De contributie. Het is nodig om de financiële positie van de vereniging te verstevigen. Tijdens de ALV vorig jaar in de pannenhoef is dit ook besproken en toen is voorgesteld de plannen vanwege corona nog even te parkeren. Nu het ernaar uitziet dat corona het toelaat om in het najaar weer wedstrijden te gaan spelen, vindt het bestuur het tijd om de voorgestelde contributiewijziging door te voeren. De vergadering gaat akkoord.

 

Tot slot staat Leon nog even stil bij het feit dat ondertussen de laatste nieuwstreffer is uitgebracht. Lyda wordt met een bloemetje bedankt voor de jarenlange zorg voor “het krantje”. Remco besluit vervolgens de vergadering met het doornemen van de plannen van de POPcie. De nieuwe website is voorafgaand aan de vergadering door Hennie en Matthias in de lucht gebracht. Er zijn 2 vacatures bij de POPcie, een nieuwscoördinator en een redactielid.

 

Om 22u is de vergadering afgelopen en praten de aanwezigen nog wat na met een drankje.

Meer informatie? bestuur@voltreffers.nl